بازدیدها: 157

SimFarm

یک بازی ویدئویی است که در آن بازیکنان یک مزرعه مجازی ایجاد و مدیریت می کنند که توسط شرکت Maxis در سال ۱۹۹۳ ساخته شد. این بازی شامل راهنمایی معلم برای تدریس با SimFarm با استادان خط سیاه برای کپی کردن عکس از کلاس و کتابچه راهنمای کاربر بود.

ادامه مطلب…