بازدیدها: 165

Civilization

یک بازی استراتژی تک یا چند نفره مبتنی بر نوبت است. بازیکن نقش حاکم یک تمدن را با یک (یا گاهی اوقات دو) واحد مسکونی شروع می کند و تلاش می کند تا در رقابت با دو تا هفت تمدن دیگر، یک امپراتوری بسازد.

ادامه مطلب…